Je cíleno na vyhledávání zánětlivých nebo nádorových onemocnění ženského pohlavního ústrojí.

Základem prevence je gynekologické vyšetření, kolposkopie a odběr cytologie.

Cytologie je metoda, která dokáže odhalit patologické stavy na čípku děložním: zánětlivého, před nádorového nebo nádorového původu. Cytologické vyšetření se provádí stěrem ze zevní části děložního čípku a z vnitřního kanálu hrdla děložního jemným odběrovým kartáčkem. Odebraný vzorek se aplikuje na sklíčko, které je odesláno na vyšetření do specializované laboratoře - Centra gynekologické onkologické prevence. Výsledky jsou k dispozici do 14 dnů. Odběr trvá několik sekund a je bezbolestný.

Před cytologickým vyšetřením (tedy před každou gynekologickou prevencí) je nutno dodržet několik zásad:

  • 5 dnů před kontrolou neprovádět výplachy pochvy a nezavádět čípky
  • 48 hodin před kontrolou nemít nechráněný pohlavní styk
  • stěr by měl být proveden nejdříve 5 dnů po skončení menstruace

Nedodržení těchto zásad vede ke zkresleným výsledkům!

Pokud je nález normální, vyšetření se opakuje za 1 rok. Klasické cytologické vyšetření tzv. na „sklíčko“ je plně hrazeno ze zdravotního pojištění 1x ročně!!!

Pokud výsledek vykazuje určité změny nebo je potvrzena přítomnost papilomavirů, lékař Vás bude informovat na základě doporučení Centra gynekologické onkologické prevence o kontrole za 3 nebo 6 měsíců nebo o dalším sledování v Centru gynekologické onkologické prevence.

Tato péče je hrazena ze zdravotního pojištění.

Pacientky si i nadále mohou vyžádat v meziobdobí (dříve se jednalo o tzv. půlroční kontroly) odběr cytologie klasické na „sklíčko“ nebo o vyhodnocení cytologie do tekutého média.

LBC (Liquid Based Cytology), která slouží k detekci rakovinných a pre-rakovinových buněk z děložního čípku. Při této metodě počítač najde všechny rakovinné buňky, takže přesnost odečtu přesahuje 90%. Nádobky s LBC se skladují v laboratoři 1-6 měsíců, je možný odečet dodatečného genetického vyšetření na papilomaviry (detekce HPV) i provést imunochemický průkaz p16 onkogenu, který označí rakovinové buňky, což v klasickém stěru nelze. Tato metoda zvyšuje možnost včasného záchytu závažných buněčných změn na děložním čípku.

Výše uvedená vyšetření na vyžádání jsou zpoplatněna (viz ceník Pro Gyn s.r.o.).