Je cíleno na vyhledávání zánětlivých nebo nádorových onemocnění ženského pohlavního ústrojí.

Základem prevence je gynekologické vyšetření, kolposkopie a odběr cytologie.

Cytologie je metoda, která dokáže odhalit patologické stavy na čípku děložním: zánětlivého, před nádorového nebo nádorového původu. Cytologické vyšetření se provádí stěrem ze zevní části děložního čípku a z vnitřního kanálu hrdla děložního jemným odběrovým kartáčkem. Odebraný vzorek se aplikuje na sklíčko, které je odesláno na vyšetření do specializované laboratoře - Centra gynekologické onkologické prevence. Výsledky jsou k dispozici do 14 dnů. Odběr trvá několik sekund a je bezbolestný.

Před cytologickým vyšetřením (tedy před každou gynekologickou prevencí) je nutno dodržet několik zásad:

  • 5 dnů před kontrolou neprovádět výplachy pochvy a nezavádět čípky
  • 48 hodin před kontrolou nemít nechráněný pohlavní styk
  • stěr by měl být proveden nejdříve 5 dnů po skončení menstruace

Nedodržení těchto zásad vede ke zkresleným výsledkům!

Pokud je nález normální, vyšetření se opakuje za 1 rok. Klasické cytologické vyšetření tzv. na „sklíčko“ je plně hrazeno ze zdravotního pojištění 1x ročně!!!

Pokud výsledek vykazuje určité změny nebo je potvrzena přítomnost papilomavirů, lékař Vás bude informovat na základě doporučení Centra gynekologické onkologické prevence o kontrole za 3 nebo 6 měsíců nebo o dalším sledování v Centru gynekologické onkologické prevence.

Tato péče je hrazena ze zdravotního pojištění.

Pacientky si i nadále mohou vyžádat v meziobdobí (dříve se jednalo o tzv. půlroční kontroly) odběr cytologie klasické na „sklíčko“ nebo o vyhodnocení cytologie do tekutého média.

LBC (Liquid Based Cytology), která slouží k detekci rakovinných a pre-rakovinových buněk z děložního čípku. Při této metodě počítač najde všechny rakovinné buňky, takže přesnost odečtu přesahuje 90%. Nádobky s LBC se skladují v laboratoři 1-6 měsíců, je možný odečet dodatečného genetického vyšetření na papilomaviry (detekce HPV) i provést imunochemický průkaz p16 onkogenu, který označí rakovinové buňky, což v klasickém stěru nelze. Tato metoda zvyšuje možnost včasného záchytu závažných buněčných změn na děložním čípku.

Výše uvedená vyšetření na vyžádání jsou zpoplatněna (viz ceník Pro Gyn s.r.o.).

Náhle vzniklé gynekologické či porodnické obtíže jsou řešeny každý všední den jedním určeným lékařem ordinace, který má pro tyto účely vyhrazený čas po 18 hodině. Výběr lékaře na akutní vyšetření není bohužel možný.

Pracují pro nás stabilně a dlouhodobě dva zkušení smluvní anesteziologové:
MUDr. Soňa Dobíšková
MUDr. Vojtěch Šklíba
Zajišťují péči pro naše klientky, které podstoupí některý z malých operačních výkonů na našem operačním sálku. Jedná se o tyto léčebné a kosmetické úkony: loop ošetření čípku děložního, biopsie - odběry materiálu na rozbor, kyretáže dělohy, punkce cystzevního genitálu, průchodnost vejcovodů plastické úpravy zevního genitálu.

Tato péče zahrnuje anesteziologický dohled, t.j. monitorování životně důležitých funkcí, podání analgosedace - nitrožilně podané látky k omezení bolestivého vnímání prováděného zákroku i k celkovému zklidnění a podání krátkodobé nitrožilní anestezie, určené k ambulantním zákrokům, která se vyznačuje rychlým nástupem účinku a také rychlým odbouráváním, což umožňuje po 2 hodinách sledování v našem zařízení, být dopraven Vašimi blízkými do domácí péče.

Zajišťuje zkušená interní lékařka MUDr. Eva Astlová - majitelka vlastní praxe www.interna-astlova.cz

Každý čtvrtek dopoledne v naší ordinaci provádí sonografie štítné žlázy, interní předoperační vyšetření a interní kontroly včetně EKG u těhotných.

Naše gynekologická ordinace Vám může zprostředkovat vyšetření vrozených dispozicí k některým dědičně podmíněným onemocněním. Krevní test bude proveden v ordinaci a předán k vyšetření do akreditované genetické laboratoře.

Ženám u kterých je zvýšené riziko těchto dědičných onemocnění je pak toto vyšetření hrazeno ZP – ostatní mají možnost provedení testu za úhradu.

O která onemocnění se jedná a pro které ženy a dívky jsou vhodná?

Trombofilní stavy ( dědičně podmíněná zvýšená srážlivost krve )

  • U osob s tímto dědičným onemocnění dochází častěji k tzv. TEN = tromboembolické nemoci - vzniku žilní trombózy s následnou embolií ( tj. vznik krevní sraženiny a ucpání cévy v místě vzniku nebo po jejím uvolnění i jinde v krevním řečišti ) V důsledku těchto procesů vzniká infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda.
  • Trombofilní stav může být také jednou z příčin komplikací v těhotenství. Jedná se o obtíže s otěhotněním, opakované samovolné potraty, předčasné odloučení placenty, preeklampsie ( zvýšený krevní tlak v kombinaci s poruchou funkce ledvin a výraznými otoky ) a opožděný nitroděložní růst plodu.
  • Užívání hormonální antikoncepce obecně zvyšuje riziko vzniku trombózy- zvláště v kombinaci s dalšími rizikovými faktory. Pokud však žena, která má vrozenou dispozici pro zvýšenou krevní srážlivost užívá hormonální antikoncepci, je u ní toto riziko významně zvýšeno.

Dědičný typ karcinomu prsu a vaječníků ( BRCA 1,2 )

Ženy s touto dědičnou dispozicí mají výrazně vyšší riziko onemocnění karcinomem prsu nebo vaječníků než ostatní populace. Tento typ dědičně podmíněného nádoru se vyskytuje obvykle v mladším věku a často se opakuje mezi pokrevními příbuznými ( babička , matka, dcera, sestra ).

Ve spolupráci s IVF centrem ISCARE nabízíme pacientkám zařazeným do programu IVF + ET ( mimotělní oplodnění ) možnost přípravy k vlasnímu provedení umělého oplodnění v naší ordinaci. Pacientky tak můžou absolvovat část celého procesu v tzv. ” domácích “ podmínkách. Jedná se vytvoření vhodného stimulačního protokolu ( hormonální přípravy za účelem dosažení optimálního počtu vajíček vhodných k mimotělnímu oplodnění ), ultrazvukové kontroly procesu zrání vajíček a vhodné načasování k odběru vajíček, které pak již probíhá v IVF centru.