Péče o těhotné ženy:

I. trimestr 6. - 16. týden

 • diagnostika těhotenství UZ / hrazeno ZP
 • základní krevní testy do těhotenské průkazky – krevní obraz, krevní skupina a Rh protilátky, jaterní testy, detekce protilátek HIV, syfilis, žloutenka typu B,toxoplasmosa / hrazeno ZP
 • pravidelné kontroly a 4 týdny dle stavu / hradí ZP
 • vyšetření štítné žlázy – odběry hormonů št. žlázy + ultrazvuk št. žlázy , které provádí interní lékařka / hrazeno ZP
 • časné genetické vyšetření, které je indikováno a hrazeno ZP u žen od 35 let a u párů s genetickým rizikem vrozených vývojových vad – zahrnuje krevní testy a ultrazvukové vyšetření – provádí se v genetických centrech
 • časné genetické vyšetření na žádost pacientky – v určené dny a hodiny v naší ambulanci - krevní testy ( mezi 10. a 11. týdnem ) jsou hrazeny ZP a ultrazvukové měření šíjového projasnění ( nuchální translucence – NT - mezi 12. - 13. týdnem ) s poplatkem viz. ceník

II. trimestr 16. - 28. týden

 • screeningové genetické vyšetření ke stanovení rizika chromosomálních genetických vad ( tzv. triple test - AFP ) v 16. - 17. týdnu / hrazeno ZP
 • ultrazvukové vyšetření zaměřené na vyhledávání vrozených vývojových vad plodu ve 20. - 21. týdnu / hrazeno ZP
 • kontrolní krevní testy do těhotenské průkazky – krevní obraz, jaterní testy, protilátky syfilis, 2. Rh protilátky u Rh negativních žen, zátěžový test k diagnostice těhotenské cukrovky – ve 24. týdnu / hradí ZP
 • pravidelné kontroly a 3 – 4 týdny dle stavu / hradí ZP

III. trimestr 28. - 40. týden

 • pravidelné kontroly po 2 – 3 týdnech dle stavu – poslední měsíc před porodem 1x týdně – tyto kontroly již probíhají ve Vámi zvolené porodnici / hrazeno ZP
 • ultrazvukové vyšetření ve 30. - 31. týdnu / hrazeno ZP
 • 3. Rh protilátky u Rh negativních žen ( kolem 32. týdne ), vaginální stěr na detekci GBS infekce ( streptokoková infekce v pochvě ) po ukončení 35. týdne
 • CTG monitor – sledování frekvence srdeční akce plodu a záznam event. děložních stahů – dříve prováděné výhradně nemočničním zařízením, které si těhotné přebíralo do své péče – od 36. týdne těhotenství.V současné době vzhledem k přeplněnosti porodnic se tato péče mnohdy posouvá do 38. týdne – proto zařazujeme CTG vyšetření do repertoáru naší ordinace jako vyšetření doplňkové a provádíme jej řádně u všech smluvních pacientek ( pacientky se smlouvou na asistenci lékaře u porodu – viz níže ) a na vyžádání těch, které jsou do porodnice předány později než v 36. týdnu / 15 – 20 min. záznam / viz. ceník

Ultrazvuková vyšetření

 • ZP hradí 3 ultrazvuková vyšetření v průběhu fyziologicky probíhajícího těhotenství - ultrazvuková vyšetření provedená na žádost pacientky nad rámec této úhrady jsou zpoplatněna – viz. ceník
 • NOVĚ: možnost provedení 3D ultrazvukového vyšetření včetně fotografie a záznamu na DVD nebo flash – toto vyšetření není hrazeno ZP – viz. ceník