Ambulantní služby
Komplexní gynekologické vyšetření / pro nepojištěné pacientky /
zahrnuje vyšetření, kolposkopii, ultrazvuk, stěry a krevní testy
do 40 let věku
nad 40 let
těhotné


2750 Kč
3150 Kč
6800 Kč
Komplexní gynekologické vyšetření 800 Kč
Ultrazvukové vyšetření 600 Kč
Ultrazvuková fotografie plodu 100 Kč
Ultrazvukový 2D videozáznam ( videokazeta, DVD, flash ) 500 Kč
Urodynamické vyšetření při močové inkontinenci 1 000 Kč
Vyšetření na graviditu / sono + krevní test 800 Kč
Vyšetření na graviditu před UPT / sono, krev, žádost 1 000 Kč
Zavedení nitroděložní antikoncepce 600 Kč
Vyjmutí nitroděložní antikoncepce 450 Kč
Kryo – ošetření 300 Kč
Aplikace ATK Depo-Provery 550 Kč
CTG záznam 150 Kč
Odběry poševních stěrů 300 Kč
Konzultace 300 Kč
Postkoitální antikoncepce / vystavení receptu + konzultace 300 Kč
Oddálení menstruace / vystavení receptu + konzultace 300 Kč
Vystavení potvrzení, faktury, výpis z dokumentace 250 Kč
Odběry krve, zavedení Riselle 300 Kč
Aplikace injekce 200 Kč
Zasílací služba 50 Kč
3D ultrazvukové vyšetření
+ foto
+ DVD nebo flash záznam
800 Kč
+ 100 Kč
+ 200 Kč
Rozšířená ambulantní péče pro pojištěné pacientky
( 12 hodinový servis ordinace v pracovní dny, nepřetržitá služba na mobilním telefonu pro akutní stavy, internetový konzultační a objednávací servis, SMS zasílání výsledků vyšetření )
500 Kč
1x za 6 – 12 měsíců
Operační ambulantní výkony
Anestezie 500 Kč
Kyretáž, biopsie z čípku, LOOP konisace,kosmetické ambulantní výkony v celkové anestezii 3 000 Kč
Drobné kosmetické výkony v lokální anestezii 1 500 Kč
Operační výkony v nemocnici
UPT 1 500 Kč
Cerclage 2 500 Kč
HSK ( dg., operační ), RCUI, kyretáž 2 500 Kč
Plastika poševního vchodu 5 000 Kč
Operační výkon diagnostický ( LPSK dg.) nebo LPSK sterilisace 5 000 Kč
Operační výkon spojený s odnětím břišních orgánů ( LPSK, břišní, vaginální ) 10 000 Kč
Individuální asistenční komplexní porodnická péče
( předporodní, porodní a šestinedělní péče vč. event. operace
20 000 Kč
Roční paušální platba pro individuální ambulantní péči - Zlatá karta ( servis vázaný na osobu vybraného lékaře) 3 000 Kč