AMBULANTNÍ SLUŽBY

Smluvní platba 1x ročně za servis pojištěných, registrovaných pacientek

zahrnuje: výběr lékaře, 12hodinový servis ordinace, nepřetržitá poradenská služba na mobilním telefonu, internetový konzultační a objednávací servis, SMS zasílání výsledků vyšetření

800 Kč

Roční paušální platba za individuální ambulantní péči  "Zlatá karta"

      platí pro registrované, vázaná na osobu vybraného lékaře

3 500 Kč

Komplexní gynekologické vyšetření pro nepojištěné pacientky a cizince
      zahrnuje: gynekologické vyšetření, kolposkopii, ultrazvukové vyšetření, stěry z pochvy a čípku, krevní odběry

  • do 40 let věku
  • nad 40 let (+ odběr tumoros, markerů)
  • u těhotných žen (vstupní vyšetření)
  • běžná těhotenská poradna včetně UZ (pro nepojištěné)

 

 

3 550 Kč
3 850 Kč
6 800 Kč
1 800 Kč

Gynekologické vyšetření pro nepojištěné pacientky a cizince 1 700 Kč
Konzultace pro nepojištěné a/nebo neregistrované pacientky 500 Kč

Konzultace + ev. vyšetření klientky registrované v jiném zdravotnickém zařízení

vyšetření + UZ

vyšetření + UZ + konzultace

 

2 500 Kč

2 800 Kč

Prvotrimestrální screening 1 500 Kč
Ultrazvukové vyšetření 2D na vlastní žádost 1 200 Kč
Ultrazvuková 2D fotografie plodu - 1ks 150 Kč
Záznam vyšetření na flash disc nebo DVD 350 Kč
Ultrazvukové 3D vyšetření na vlastní žádost
      + foto
      + DVD nebo flash záznam
1 500 Kč
+ 150 Kč
+ 300 Kč

Vyšetření na graviditu (UZ + krevní test)

  + cena laboratoře za vyhodnocení  hCG

1000+400Kč

350 Kč

Vyšetření na graviditu před UPT  (UZ + krevní test + žádost) 1 750 Kč
Zavedení nitroděložní antikoncepce 750 Kč
Vyjmutí nitroděložní antikoncepce 600 Kč
Kryo ošetření 350 Kč
Aplikace ATK Depo Provera 550 Kč
CTG monitor plodových ozev 250 Kč
Odběr poševního stěru 350 Kč
Cytologie na žádost v mezidobí 700 Kč
Cytologie do tekutého media 850 Kč
Typizace HPV (papilomaviry) - na žádost 1 800 Kč
Stěr z děložního hrdla na vybrané původce sexuálně přenosných onemocnění - na žádost samoplátce (GHC Standard) 1 800 Kč
Krevní test na vybrané původce  sexuálně přenosných onemocnění - na žádost samoplátce (GHC) 2 500 Kč
Postkoitální antikoncepce  (vystavení receptu + poučení) 350 Kč
Oddálení menstruace z nemedicinských důvodů  (vystavení receptu + poučení) 450 Kč
Odběry krve ze žíly 350 Kč
Aplikace injekce (nitrosvalové) 300 Kč
Vystavení potvrzení, faktury, výpis z dokumentace 300 Kč
Zasílací služba 100 Kč
Kopírování dokumentu, 1 strana č/b 5 Kč
OPERAČNÍ AMBULANTNÍ VÝKONY
Anestezie celková nitrožilní 500 Kč
Kyretáž, biopsie z čípku, LOOP konizace, kosmetické ambulantní výkony v celkové anestezii 3 500 Kč
Hysterosalpingografie (průchodnost vejcovodů, UZ vyšetření) 4 000 Kč
Drobné kosmetické úkony na zevních rodidlech v lokální anestezii 2 500 Kč
Labioplastika (kosmet. úprava velkých stydkých pysků) 6 500 Kč

Ceny jsou platné od 1.8.2023.

Úhrada služeb je možná jak v hotovosti, tak platební kartou (Visa, MC).