AMBULANTNÍ SLUŽBY

Smluvní platba 1x ročně za servis pojištěných, registrovaných pacientek (dříve 2x ročně 500Kč)

(výběr lékaře, 12 hodinový servis ordinace, nepřetržitá poradenská služba na mobilním telefonu, internetový konzultační a objednávací servis, SMS zasílání výsledků vyšetření)

750 Kč

Roční paušální platba pro pojištěné, registroané pacientky za individuální ambulantní péči  "Zlatá karta"

(servis vázaný na osobu vybraného lékaře)

3 500 Kč

Komplexní gynekologické vyšetření (pro nepojištěné pacientky) zahrnuje:
gynekologické vyšetření, kolposkopii, ultrazvukové vyšetření, stěry z pochvy a čípku, krevní odběry.

do 40 let věku
nad 40 let
těhotné
běžná těhotenská poradna včetně UZ (pro nepojištěné)

 


3 350 Kč
3 750 Kč
6 800 Kč
1 800Kč

Gynekologické vyšetření 1 200 Kč
Konzultace (nepojištěné a/nebo neregistrované pacientky) 500 Kč

Konzultace + ev. vyšetření klientky registrované v jiném zdravotnickém zařízení

vyšetření + UZ

vyšetření + UZ + konzultace

 

2 000 Kč

2 500 Kč

Ultrazvukové vyšetření 2D 1 000 Kč
Ultrazvuková 2D fotografie plodu 150 Kč
Ultrazvukový 2D záznam (DVD, flash) 300 Kč
Ultrazvukové 3D vyšetření
+ foto
+ DVD nebo flash záznam
1 200 Kč
+ 150 Kč
+ 300 Kč
Urodynamické vyšetření při močové inkontinenci 1 500 Kč

Vyšetření na graviditu (sono + krevní test)

  + cena laboratoře za vyhodnocení  hCG

1 150 Kč 230 Kč
Vyšetření na graviditu před UPT  (sono, krev, žádost) 1 500 Kč
Zavedení nitroděložní antikoncepce 750 Kč
Vyjmutí nitroděložní antikoncepce 600 Kč
Kryo ošetření 350 Kč
Aplikace ATK Depo Provera 550 Kč
CTG monitor plodových ozev 250 Kč
Odběr poševního stěru 350 Kč
Cytologie na žádost v mezidobí 600 Kč
Cytologie do tekutého media 800 Kč
Typizace HPV (papilomaviry) - na žádost 1 500 Kč
Stěr z děložního hrdla na vybrané původce sexuálně přenosných onemocnění - na žádost 2 000 Kč
Postkoitální antikoncepce  (vystavení receptu + poučení) 350 Kč
Oddálení menstruace z nemedicinských důvodů  (vystavení receptu + poučení) 450 Kč
Odběry krve ze žíly 350 Kč
Aplikace injekce (nitrosvalové) 300 Kč
Vystavení potvrzení, faktury, výpis z dokumentace 300 Kč
Zasílací služba 100 Kč
Kopírování dokumentu, 1 strana č/b 5 Kč
OPERAČNÍ AMBULANTNÍ VÝKONY
Anestezie celková nitrožilní 500 Kč
Kyretáž, biopsie z čípku, LOOP konizace, kosmetické ambulantní výkony v celkové anestezii 3 500 Kč
Hysterosalpingografie (průchodnost vejcovodů, UZ vyšetření) 4 000 Kč
Drobné kosmetické úkony na zevních rodidlech v lokální anestezii 2 000 Kč
Labioplastika (kosmet. úprava velkých stydkých pysků) 6 500 Kč
OPERAČNÍ VÝKONY V NEMOCNIČNÍM ZAŘÍZENÍ prováděné vybraným lékařem
UPT 2 000 Kč
Hysteroskopie, revize dutiny děložní 3 500 Kč
Plastika poševního vchodu 6 500 Kč
Diagnostická laparoskopie, sterilizace 8 000 Kč
Operační výkon spojený s odnětím břišních orgánů (laparoskopicky, vaginálně, laparotomicky)  15 000 Kč

Individuální asistenční komplexní porodnická péče
(předporodní, porodní a šestinedělní péče vč. event. operační péče)

30 000 Kč

Ceny jsou platné od 1.3.2020.

Úhrada služeb je možná jak v hotovosti, tak platební kartou (Visa, MC).