Gynekolog a porodník

Narozena v roce 1961

1985 – ukončení studia na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze

1986 – 1988 sekundární lékařka gynekologicko-porodnického odd. NsP Příbram

1988 – 1996 sekundární lékařka gynekologicko-porodnického odd. FN Bulovka

1989 – atestace I. stupně v oboru gynekologie a porodnictví

1993 – atestace II. stupně v oboru gynekologie a porodnictví

1998 - zakladatelka a majitelka společnosti ProGyn s.r.o.

2006 - zakladatelka a majitelka společnosti Samostatná ordinace gynekologa s.r.o.

2010 - NsP Mělník externí smluvní lékař operační a porodnické výkony

2015 - Nemocnice s poliklinikou Roudnice nad Labem

Osvědčení k vykonávání lékařské praxe:

 • licence České lékařské komory od r. 1992
 • licence Britské lékařské komory od r. 2009
 • licence Spojených arabských emirátů od r.2010
 • specializace: gynekologie a porodnictví, porodnická analgezie, urogynekologie
 • členství: Česká lékařská komora, Česká gynekologicko porodnická společnost, Společnost soukromých gynekologů ČR, Mezinárodní společnost pro ultrazvuk v gynekologii a porodnictví (ISUOG - International Society for Ultrasound in Obstetrics and Gynecology), Mezinárodní společnost pro klimakterium (IMS - International Menopause Society)
 • jazykové znalosti: angličnina

Online objednání

Gynekolog a porodník

Narozena v roce 1964

1989 - promoce na FDL UK Praha

1992 - atestace I. st. z oboru gyn. - por.

1999 - atestace II. st. z oboru gyn. - por.

1989 - 1995 - sek.lékařka gyn. - por. odd. NsP Mělník

1995 - 2009 - zást. prim. gyn. - por. odd. Nemocnice Brandýs n.Labem

od r. 2010 - NsP Mělník externí smluvní lékař pro operační a porodnické výkony

2015 - Nemocnice s poliklinikou Roudnice nad Labem

Osvědčení k vykonávání lékařské praxe:

 • osvědčení k vykonávání lékařské praxe - licence ČLK
 • 2000 - Kurz hysteroskopie
 • 2006 - Kurz urogynekologie
 • Jazykové znalosti: angličtina, ruština
 • Oxford Certifikát

Online objednání

Gynekolog a porodník

Narozen v roce 1964

1991 - absolvent lékařské fakulty v Hradci Králové

1995 - atestace I. st. V oboru gynekologie a porodnictví

1991 – 2003 zaměstnán jako sekundární lékař NsP Roudnice n. Labem

Online objednání

 

 

 

 

Gynekolog a porodník

2002 - 2008 Lékařská fakulta Univezity Karlovy v Hradci Králové

2008 - 2011 sekundární lékařka gynekologicko - porodnického oddělení nemocnice Brandýs nad Labem

2011 - dosud sekundární lékařka gynekologicko - porodnického oddělení nemocnice Mělník

červen - prosinec 2013 stáž EBCOG gynekologicko - porodnické kliniky VFN Praha

Kurzy:

2011 - Praktický a teoretický kurz ultrazvukového vyšetření ve 20 - 22. týdnu těhotenství ( Praha, VFN )

2011 - Praktický kurz ultrazvukového vyšetření v I. trimestru těhotenství ( Praha, VFN )

Členství:

Česká lékařská komora

Online objednání

Gynekolog a porodník

2007 ukončení studia všeobecného lékařství na 2. lékařské fakultě UK v Praze

2007 - 2010 sekundární lékař na gynekologicko-porodnické klinice, FN Brno

2010 - 2014 sekundární lékař na gynekologicko-porodnickém oddělení, Městská nemocnice Neratovice

od 2014 sekundární lékař na gynekologicko-porodnickém oddělení, Medinos Kliniken des Landkreises Sonneberg, Německo

2019-2020 Lékař všeobecné gynekologické ambulance, MVZ Regiomed, Eisfeld, Německo

Členství

Česká lékařské komora

Lékařská komora spolkové země Durýnsko (DE)

Certifikáty a kurzy

2017 Atestace v oboru Gynekologie a porodnictví

2016 Psychosomatická péče

2017 Ultrazvuková diagnostika v gynekologii a porodnictví

2019 Základní ultrazvuková diagnostika prsu

2021 Genetické poradenství v gynekologii a porodnictví

Zahračniční stáže

2004-5 - Erasmus, lékařská fakulta Universidad de Santiago de Compostela, Španělsko

8/2006 - Gynekologicko - porodnické oddělení Belfast City Hospital, Severní Irsko

Jazykové znalosti

němčina, angličtina, španělština, slovenština, maďarština

Online objednání

Gynekolog a porodník

 

2005-2012 - Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity v Brně, diplom s vyznamenáním

2012-2013 - Gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice Břeclav

2014 - doktorský studijní program Experimentální chirurgie, 3.LF Univerzity Karlovy v Praze

2014 - základní kmen Gynekologicko-porodnický, 12.9.2014 udělen certifikát

2013-2014 - Gynekologicko-porodnická klinika FN Královské Vinohrady

Zahraniční pobyty a stáže

8-9/2011 - IFMSA research exchange programme, Centre hospitalier de l´Université de Montréal, Québec, Canada

8-9/2010 - IFMSA professional exchange programme, Hospital General de Córdoba Yanga, Veracruz, Mexico

2008-2009 - ERASMUS Université de Bourgogne-Dijon, France, Centre Hospitalier Universitaire Dijon

Jazykové znalosti

slovenština, angličnina, francouzština, němčina

Online objednání