Gynekolog a porodník

Narozena v roce 1961

1985 – ukončení studia na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze

1986 – 1988 sekundární lékařka gynekologicko-porodnického odd. NsP Příbram

1988 – 1996 sekundární lékařka gynekologicko-porodnického odd. FN Bulovka

1989 – atestace I. stupně v oboru gynekologie a porodnictví

1993 – atestace II. stupně v oboru gynekologie a porodnictví

1998 - zakladatelka a majitelka společnosti ProGyn s.r.o.

2006 - zakladatelka a majitelka společnosti Samostatná ordinace gynekologa s.r.o.

2010 - NsP Mělník externí smluvní lékař operační a porodnické výkony

Osvědčení k vykonávání lékařské praxe:

 • licence České lékařské komory od r. 1992
 • licence Britské lékařské komory od r. 2009
 • licence Spojených arabských emirátů od r.2010
 • specializace: gynekologie a porodnictví, porodnická analgezie, urogynekologie
 • členství: Česká lékařská komora, Česká gynekologicko porodnická společnost, Společnost soukromých gynekologů ČR, Mezinárodní společnost pro ultrazvuk v gynekologii a porodnictví ( ISUOG - International Society for Ultrasound in Obstetrics and Gynecology ), Mezinárodní společnost pro klimakterium (IMS - International Menopause Society )
 • jazykové znalosti: angličnina, ruština

Gynekolog a porodník

Narozen v roce 1953

1979 - promoce na LF UK Praha

1983 - atestace I. st. z oboru gyn. - por.

1989 - atestace II. st. z oboru gyn.- por.

1989 - 1991 - odborný asistent katedry gyn.-por. ILF Praha

1991 - 1995 - odborný asistent katedry genetiky ILF Praha

1991 - 1995 - zást. prim. gyn.-por. odd. NsP Mělník

1995 - 1997 - prim. gyn. - por. odd. Nemocnice Český Brod

1998 - 2007 - prim. gyn. por.odd. Nemocnice Brandýs n.Labem

od r. 2010 - NsP Mělník externí smluvní lékař pro operační a porodnické výkony

Osvědčení k vykonávání lékařské praxe:

 • osvedčení k vykonávání lékařské praxe - licence ČLK
 • jazykové znalosti: angličnina
 • členství: ČLK, Česká lékařská společnost

Gynekolog a porodník

Narozena v roce 1964

1989 - promoce na FDL UK Praha

1992 - atestace I. st. z oboru gyn. - por.

1999 - atestace II. st. z oboru gyn. - por.

1989 - 1995 - sek.lékařka gyn. - por. odd. NsP Mělník

1995 - 2009 - zást. prim. gyn. - por. odd. Nemocnice Brandýs n.Labem

od r. 2010 - NsP Mělník externí smluvní lékař pro operační a porodnické výkony

Osvědčení k vykonávání lékařské praxe:

 • osvědčení k vykonávání lékařské praxe - licence ČLK
 • 2000 - Kurz hysteroskopie
 • 2006 - Kurz urogynekologie
 • Jazykové znalosti: angličtina, ruština

Gynekolog a porodník

Narozen v roce 1964

1991 - absolvent lékařské fakulty v Hradci Králové

1995 - atestace I. st. V oboru gynekologie a porodnictví

1991 – 2003 zaměstnán jako sekundární lékař NsP Roudnice n. Labem

 

 

 

 

 

Gynekolog a porodník

2002 - 2008 Lékařská fakulta Univezity Karlovy v Hradci Králové

2008 - 2011 sekundární lékařka gynekologicko - porodnického oddělení nemocnice Brandýs nad Labem

2011 - dosud sekundární lékařka gynekologicko - porodnického oddělení nemocnice Mělník

červen - prosinec 2013 stáž EBCOG gynekologicko - porodnické kliniky VFN Praha

Kurzy:

2011 - Praktický a teoretický kurz ultrazvukového vyšetření ve 20 - 22. týdnu těhotenství ( Praha, VFN )

2011 - Praktický kurz ultrazvukového vyšetření v I. trimestru těhotenství ( Praha, VFN )

Členství:

Česká lékařská komora

Gynekolog a porodník

Narozena 1987

Vzdělání a zaměstnání:

Od listopadu 2013 Nemocnice Mělník - sekundární lékař

Září - listopad 2013 Všeobecná fakultní nemocnice Praha
Gynekologicko - porodnická klinika u Apolináře- sekundární lékař

2007 – 2013 Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
Všeobecné lékařství

Odborné zahraniční stáže:

červenec - září 2011 Výzkumná stáž na Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA Department of Obstetrics and Gynaecology

červenec - srpen 2009 British Nursing Association in UK, Newcastle upon Tyne Health Care Assistant

Akademická činnost:

Pracoviště: Department of Obstetrics and Gynaecology, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA Projekt: Pregnancy outcomes after prenatal identification of genetic abnormalities and multiple fetal anomalies

Školitel: Myra J. Wick, M.D., Ph.D.
Abstrakt práce předložen k prezentaci na setkání v rámci American College of Medical Genetics v roce 2013, spoluautorství v chystané publikaci

Další medicínské zkušenosti:

USMLE Step 1 Course (United States Medical Licens Examination), The Fetal Medicine Foundation, theoretical courses: FMF Certificates of competence in the 11 - 13 weeks scan, FMF Certificates of competence in the Cervical assessment,FMF Certificates of competence in the Doppler ultrasound,FMF Certificates of competence in the Fetal echocardiography

Cizí jazyky:

 • Angličtina - aktivně
 • Němčina - středně pokročilý