Pracují pro nás stabilně a dlouhodobě dva zkušení smluvní anesteziologové:
MUDr. Soňa Dobíšková
MUDr. Vojtěch Šklíba
Zajišťují péči pro naše klientky, které podstoupí některý z malých operačních výkonů na našem operačním sálku. Jedná se o tyto léčebné a kosmetické úkony loop ošetření čípku děložního, biopsie - odběry materiálu na rozbor, kyretáže dělohy, punkce cystzevního genitálu, průchodnost vejcovodů plastické úpravy zevního genitálu.

Tato péče zahrnuje anesteziologický dohled, t.j. monitorování životně důležitých funkcí, podání analgosedace - nitrožilně podané látky k omezení bolestivého vnímání prováděného zákroku i k celkovému zklidnění a podání krátkodobé nitrožilní anestezie, určené k ambulantním zákrokům, která se vyznačuje rychlým nástupem účinku a také rychlým odbouráváním, což umožňuje po 2 hodinách sledování v našem zařízení, být dopraven Vašimi blízkými do domácí péče.