Naše gynekologická ordinace Vám může zprostředkovat vyšetření vrozených dispozicí k některým dědičně podmíněným onemocněním. Krevní test bude proveden v ordinaci a předán k vyšetření do akreditované genetické laboratoře.

Ženám u kterých je zvýšené riziko těchto dědičných onemocnění je pak toto vyšetření hrazeno ZP – ostatní mají možnost provedení testu za úhradu.

O která onemocnění se jedná a pro které ženy a dívky jsou vhodná?

Trombofilní stavy ( dědičně podmíněná zvýšená srážlivost krve )

  • U osob s tímto dědičným onemocnění dochází častěji k tzv. TEN = tromboembolické nemoci - vzniku žilní trombózy s následnou embolií ( tj. vznik krevní sraženiny a ucpání cévy v místě vzniku nebo po jejím uvolnění i jinde v krevním řečišti ) V důsledku těchto procesů vzniká infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda.
  • Trombofilní stav může být také jednou z příčin komplikací v těhotenství. Jedná se o obtíže s otěhotněním, opakované samovolné potraty, předčasné odloučení placenty, preeklampsie ( zvýšený krevní tlak v kombinaci s poruchou funkce ledvin a výraznými otoky ) a opožděný nitroděložní růst plodu.
  • Užívání hormonální antikoncepce obecně zvyšuje riziko vzniku trombózy- zvláště v kombinaci s dalšími rizikovými faktory. Pokud však žena, která má vrozenou dispozici pro zvýšenou krevní srážlivost užívá hormonální antikoncepci, je u ní toto riziko významně zvýšeno.

Dědičný typ karcinomu prsu a vaječníků ( BRCA 1,2 )

Ženy s touto dědičnou dispozicí mají výrazně vyšší riziko onemocnění karcinomem prsu nebo vaječníků než ostatní populace. Tento typ dědičně podmíněného nádoru se vyskytuje obvykle v mladším věku a často se opakuje mezi pokrevními příbuznými ( babička , matka, dcera, sestra ).