Gynekolog a porodník

2002 - 2008 Lékařská fakulta Univezity Karlovy v Hradci Králové

2008 - 2011 sekundární lékařka gynekologicko - porodnického oddělení nemocnice Brandýs nad Labem

2011 - dosud sekundární lékařka gynekologicko - porodnického oddělení nemocnice Mělník

červen - prosinec 2013 stáž EBCOG gynekologicko - porodnické kliniky VFN Praha

Kurzy:

2011 - Praktický a teoretický kurz ultrazvukového vyšetření ve 20 - 22. týdnu těhotenství ( Praha, VFN )

2011 - Praktický kurz ultrazvukového vyšetření v I. trimestru těhotenství ( Praha, VFN )

Členství:

Česká lékařská komora