Gynekolog a porodník

Narozena v roce 1964

1989 - promoce na FDL UK Praha

1992 - atestace I. st. z oboru gyn. - por.

1999 - atestace II. st. z oboru gyn. - por.

1989 - 1995 - sek.lékařka gyn. - por. odd. NsP Mělník

1995 - 2009 - zást. prim. gyn. - por. odd. Nemocnice Brandýs n.Labem

od r. 2010 - NsP Mělník externí smluvní lékař pro operační a porodnické výkony

Osvědčení k vykonávání lékařské praxe:

  • osvědčení k vykonávání lékařské praxe - licence ČLK
  • 2000 - Kurz hysteroskopie
  • 2006 - Kurz urogynekologie
  • Jazykové znalosti: angličtina, ruština