Gynekolog a porodník

Narozena v roce 1961

1985 – ukončení studia na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze

1986 – 1988 sekundární lékařka gynekologicko-porodnického odd. NsP Příbram

1988 – 1996 sekundární lékařka gynekologicko-porodnického odd. FN Bulovka

1989 – atestace I. stupně v oboru gynekologie a porodnictví

1993 – atestace II. stupně v oboru gynekologie a porodnictví

1998 - zakladatelka a majitelka společnosti ProGyn s.r.o.

2006 - zakladatelka a majitelka společnosti Samostatná ordinace gynekologa s.r.o.

2010 - NsP Mělník externí smluvní lékař operační a porodnické výkony

Osvědčení k vykonávání lékařské praxe:

  • licence České lékařské komory od r. 1992
  • licence Britské lékařské komory od r. 2009
  • licence Spojených arabských emirátů od r.2010
  • specializace: gynekologie a porodnictví, porodnická analgezie, urogynekologie
  • členství: Česká lékařská komora, Česká gynekologicko porodnická společnost, Společnost soukromých gynekologů ČR, Mezinárodní společnost pro ultrazvuk v gynekologii a porodnictví ( ISUOG - International Society for Ultrasound in Obstetrics and Gynecology ), Mezinárodní společnost pro klimakterium (IMS - International Menopause Society )
  • jazykové znalosti: angličnina, ruština