Gynekolog a porodník

Narozena 1987

Vzdělání a zaměstnání:

Od listopadu 2013 Nemocnice Mělník - sekundární lékař

Září - listopad 2013 Všeobecná fakultní nemocnice Praha
Gynekologicko - porodnická klinika u Apolináře- sekundární lékař

2007 – 2013 Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
Všeobecné lékařství

Odborné zahraniční stáže:

červenec - září 2011 Výzkumná stáž na Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA Department of Obstetrics and Gynaecology

červenec - srpen 2009 British Nursing Association in UK, Newcastle upon Tyne Health Care Assistant

Akademická činnost:

Pracoviště: Department of Obstetrics and Gynaecology, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA Projekt: Pregnancy outcomes after prenatal identification of genetic abnormalities and multiple fetal anomalies

Školitel: Myra J. Wick, M.D., Ph.D.
Abstrakt práce předložen k prezentaci na setkání v rámci American College of Medical Genetics v roce 2013, spoluautorství v chystané publikaci

Další medicínské zkušenosti:

USMLE Step 1 Course (United States Medical Licens Examination), The Fetal Medicine Foundation, theoretical courses: FMF Certificates of competence in the 11 - 13 weeks scan, FMF Certificates of competence in the Cervical assessment,FMF Certificates of competence in the Doppler ultrasound,FMF Certificates of competence in the Fetal echocardiography

Cizí jazyky:

  • Angličtina - aktivně
  • Němčina - středně pokročilý