Gynekolog a porodník

Narozen v roce 1953

1979 - promoce na LF UK Praha

1983 - atestace I. st. z oboru gyn. - por.

1989 - atestace II. st. z oboru gyn.- por.

1989 - 1991 - odborný asistent katedry gyn.-por. ILF Praha

1991 - 1995 - odborný asistent katedry genetiky ILF Praha

1991 - 1995 - zást. prim. gyn.-por. odd. NsP Mělník

1995 - 1997 - prim. gyn. - por. odd. Nemocnice Český Brod

1998 - 2007 - prim. gyn. por.odd. Nemocnice Brandýs n.Labem

od r. 2010 - NsP Mělník externí smluvní lékař pro operační a porodnické výkony

Osvědčení k vykonávání lékařské praxe:

  • osvedčení k vykonávání lékařské praxe - licence ČLK
  • jazykové znalosti: angličnina
  • členství: ČLK, Česká lékařská společnost